20 september 2019 - Stichting Leve de Landtong

Foto Leve de Landtong
Bestuur Stichting Leve de Landtong | Foto door: Peter de Jong


Contact:
E-mail: levedelandtong@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/levedelandtong

Donaties:
Wilt u een donatie doen? Daar zijn we u erg dankbaar voor!
U kunt het bedrag over maken naar IBAN:
NL18INGB0008313275
t.n.v. Stichting Leve de Landtong | o.v.v. ‘donatie’


We verzoeken u beleefd om niet minder dan € 5,- over te maken.

Wilt u een grote of zakelijke donatie doen en hiervoor een factuur ontvangen? Stuur een mail naar levedelandtong@gmail.com.

Inschrijving gegevens:
Datum van oprichting: 20-09-2019
Inschrijving Kamer van Koophandel: 75898519

Het bestuur verzoekt u contact op te nemen middels e-mail.
Alleen op speciaal verzoek stellen wij ons postadres beschikbaar.


Voorjaar 2019 - Oprichting actiegroep

Het behoud van het natuurgebied op de Landtong Rozenburg is in het algemeen belang.

De oprichting van actiegroep Leve de Landtong en bijbehorende website is een initiatief van Marijke, in samenspraak met Matthijs, Nout en Jenneke. Al snel spraken Else en anderen ook mee.

Een ieder die in actie wil komen voor het behoud van de Landtong, doet dit op eigen initiatief en verantwoording en mag daarbij hulp en advies vragen aan het team van Leve de Landtong.

Met levedelandtong.nl is een uitvalsbasis en archief gecreëerd vanwaaruit we actie kunnen blijven ondernemen.


Doelen van actiegroep Leve de Landtong

doel 1: Geen vergunning voor Bedrijf 14.

Dit doel is op 11 juli 2019 bereikt!
Op korte termijn hadden we als doel het voorkomen van de bouw van een distributiecentrum op de Landtong. Dit doel hebben we op een andere manier bereikt dan hoe we dachten hem te gaan bereiken...

We gingen er vanuit dat we de gemeente Rotterdam ervan moesten overtuigen geen vergunning te verlenen aan ‘Bedrijf 14’, zoals dit benoemd staat in het bestemmingsplan.

Op donderdag 11 juli 2019 maakte het Havenbedrijf Rotterdam echter zelf bekend dat wordt afgezien van het vestigen van distributieactiviteiten op de negen kilometer lange Landtong Rozenburg.

Daarbij hebben we op vrijdag 12 juli 2019 vernomen dat zowel de gemeenteraad als ook het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam de Landtong van Rozenburg graag groen zouden willen houden.

doel 2: Nieuw bestemmingsplan.

Voor de lange termijn hebben we als doel om het bestemmingsplan voor de Rozenburgse Landtong te veranderen, ten behoeve van het behoud van het natuurgebied.

Naar de toekomst toe heeft het Havenbedrijf namelijk nog steeds de ambitie het ‘beschikbare’ terrein op de Landtong Rozenburg te ontwikkelen.

Dat het moeilijk lijkt om te onderhandelen met grote economische belanghebbenden, betekent niet dat het niet kan...

.