Reactie op persbericht van gebiedscommissie Rozenburg

19-10-2019

Foto Leve de Landtong

Stichting Leve de Landtong is VOOR walstroom.
Maar CO2 reduceer je NIET door bomen te kappen!
En haastige spoed is zelden goed…

Wat is het jammer dat de gebiedscommissie ons niet heeft uitgenodigd voor het ‘besloten’ gesprek tussen hen, wethouder Bonte, het Havenbedrijf, Eneco en Heerema afgelopen woensdag 16 oktober.

De gebiedscommissie heeft zich, naar ons idee, ONDER DRUK laten leiden door ‘angst’. Zie persbericht van de gebiedscommissie.

Het gesprek van 16 oktober had DEZELFDE toon als het gesprek aan de Thialf op 10 oktober. Aan de Thialf hielden we, Leve de Landtong én gebiedscommissie, goed voet bij stuk. Ook de gebiedscommissie gaf aan waarom we deze geplande ontwikkeling terecht mogen wantrouwen:


Over participatie aan de Thialf op 10 oktober kon niet gesproken worden, maar we waren wel één team, met één taak.

En dan… Afgelopen woensdag 16 oktober, ONDER DRUK en zonder Stichting Leve de Landtong en Rozenburgers, voelde de gebiedscommissie zich gedwongen om akkoord te gaan met de walstroom voorziening zoals gepresenteerd door het Havenbedrijf (en Eneco). Er is niet eens meer gesproken over een betere locatie, waarvoor geen bomen gekapt hoeven te worden en waardoor de buizerd en zwaluwen geen hinder zullen ondervinden.

Want het werd wederom zo gebracht: “Wanneer nu niet zou kunnen worden ingestemd met deze locatie zou het gehele project dreigen te stranden.” Waar is het mogelijk stranden van het walstroom project op gebaseerd? Is dat nu al eens een keertje écht duidelijk? De gebiedscommissie had helemaal nergens mee akkoord hoeven gaan! Ze heeft namelijk alleen een adviserende rol.

Wethouder Bonte heeft tijdens de actualiteitenvergadering van 10 oktober jl. als ‘bikkelharde voorwaarde’ gesteld om de subsidie van 2 miljoen euro alleen te verstrekken als de inpassing van de walstroom installatie op een goede manier gebeurt, dat dat het groene karakter van de Landtong niet mag aantasten en dat daarbij de gebiedscommissie EN de Rozenburgers optimaal betrokken moeten worden.

Op de vooravond van het gesprek op 16 oktober, heeft de gebiedscommissie -tijdens het inspreken bij de begroting aan de Coolsingel- om nog een voorwaarde gevraagd: niet alleen participatie wat betreft de inpassing, maar ook draagvlak van de bewoners van Rozenburg, te meten via o.a. een meningspeiling. Hierbij, stelde de gebiedscommissie, is het onontbeerlijk dat onderzoeksrapporten openbaar te vinden zijn.

Slechts EEN PAAR UURTJES LATER besluit de gebiedscommissie zelf dat zij het draagvlak voor de bevolking is. Ze zijn daarbij helemaal vergeten wie er op 18 mei jl. met 1.200 man hebben geprotesteerd TEGEN bebouwing midden in het natuurgebied.

We zijn zwaar teleurgesteld in deze gang van zaken.
Wij proberen te voorkomen dat er gebouwd gaat worden midden in het natuurgebied. Het Havenbedrijf schendt WEDEROM afspraken door participatie met Rozenburgers niet serieus te nemen en WALST gewoon over ons heen.
WALSTSTROOM.

De gebiedscommissie sluit haar persbericht af met: “Daarbij spreken we de verwachting uit dat dit zich zal uitbetalen in een verder onaangetaste Landtong, zodat dit gebied behouden blijft voor de Rozenburgers als natuur- en recreatiegebied.”

Wij weten inmiddels dat wethouder Bonte heeft aangegeven dat het walstroom project los staat van de toekomst van de Landtong. Walstroom is GEEN VRIJBRIEF voor verdere ontwikkeling van de Landtong en het zal verdere ontwikkeling niet voorkomen.

Wij zullen blijven strijden, net als met het geplande distributiecentrum, om een unieke groene uitvalsbasis te kunnen blijven bieden aan mens en dier, te midden van de drukke haven en industrie. VOOR HET GROEN EN VOOR ONZE KINDEREN!

Wij zijn VOOR walstroom.
Op een andere locatie.


LEVE DE LANDTONG!

Persbericht

29-07-2019

Archieffoto: Wat een saamhorigheid heeft de actie tot nog toe gebracht!

‘Leve de Landtong!’ wordt officiële stichting


We kijken tevreden terug op het besluit van het Havenbedrijf om geen distributiecentrum te bouwen op de Rozenburgse Landtong. Echter om niet nogmaals met onverwachte plannen als deze geconfronteerd te worden, richten we een officiële stichting op.

Rozenburg wordt geen Dozenburg, een fantastisch resultaat! En nog snel behaald ook. Wel waren we ons meteen heel bewust dat het Havenbedrijf niet afziet van de mogelijkheid tot ontwikkelen. Het oprichten van een officiële stichting is de volgende stap. Als burger ben je waarschijnlijk geen belanghebbende om bezwaar in te kunnen dienen op aangevraagde omgevingsvergunningen. Als stichting zullen we wel belanghebbende zijn zodat we bezwaar en indien nodig beroep kunnen aantekenen.

In het weekend van 27/28 juli heeft het AD een hardcopy en online artikel gewijd aan de toekomstvisie van het Havenbedrijf. Het Havenbedrijf wil het bestemmingsplan niet veranderen, zo schrijft de krant.

We vinden het vreemd dat het Havenbedrijf tijdens deze toegezegde rustperiode aandacht besteed aan de pers. Maar verrast zijn we niet! Dit is toch geen nieuws?

Dat het bestemmingsplan toentertijd door de gemeenteraden is goedgekeurd is achterhaalde informatie. Vorige week donderdag, 18 juli, hebben alle fracties en het college tot onze vreugde unaniem aangegeven voor een groene Landtong te zijn. Echter de kapvergunning die afgegeven is op het adres Vinkseweg wordt vooralsnog niet ingetrokken. Oneerlijk toch? De wethouder heeft gewoon mogelijkheden om de verleende vergunning in te trekken.

Indien het huidige bestemmingsplan niet aangepast wordt, spreken Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf zichzelf tegen. Het is het bestemmingsplan zelf wat ertoe geleid heeft dat een distributiecentrum (naar hun zeggen!) een mogelijke bestemming was. Om verwarring in de toekomst te voorkomen moet het bestemmingsplan aangepast worden. Deze onduidelijkheden mogen nooit meer aan de orde komen. We willen het niet alleen horen, we willen het zwart op wit hebben.

We danken iedereen die zich, op welke wijze ook, heeft ingezet voor het behoud van een groene Landtong. Deze saamhorigheid hopen we ook te blijven houden als de stichting officieel is opgericht. Tips en input worden zeer gewaardeerd om samen te blijven strijden voor een groene Landtong. Waar bijzondere vogels, insecten en planten het landschap vullen… om door te geven aan onze kinderen en om te genieten van de natuur en rust.

LEVE DE LANDTONG!

Groene groet,
Thea, Sandra, Else, René en Marijke


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marijke Sonneveld-Dijkman via telefoonnummer 0655790945.

Sfeerbeelden

Demonstratie 18-05-2019

Klik op de foto’s om deze te downloaden vanuit een nieuw venster.
© Naam fotograaf in bestandsnaam.

.