Leve de Landtong heeft een doel!


doel 1: Geen vergunning voor Bedrijf 14.

Dit doel is op 11 juli 2019 bereikt!

Op korte termijn hadden we als doel het voorkomen van de bouw van een distributiecentrum op de Landtong. Dit doel hebben we op een andere manier bereikt dan hoe we dachten hem te gaan bereiken...

We gingen er vanuit dat we de gemeente Rotterdam ervan moesten overtuigen geen vergunning te verlenen aan ‘Bedrijf 14’, zoals dit benoemd staat in het bestemmingsplan.

Op donderdag 11 juli 2019 maakte het Havenbedrijf Rotterdam echter zelf bekend dat wordt afgezien van het vestigen van distributieactiviteiten op de negen kilometer lange Landtong Rozenburg.

Daarbij hebben we op vrijdag 12 juli 2019 vernomen dat zowel de gemeenteraad als ook het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam de Landtong van Rozenburg graag groen zouden willen houden.

doel 2:

Nieuw bestemmingsplan.

Voor de lange termijn hebben we als doel om het bestemmingsplan voor de Rozenburgse Landtong te veranderen, ten behoeve van het behoud van het natuurgebied.

Naar de toekomst toe heeft het Havenbedrijf namelijk nog steeds de ambitie het ‘beschikbare’ terrein op de Landtong Rozenburg te ontwikkelen.


Dat het moeilijk lijkt om te onderhandelen met grote economische belanghebbenden, betekent niet dat het niet kan...


Ontstaan van protestacties

Tijdens een informatiebijeenkomst op 19 september 2018, waarvan wij (bewoners) dachten voornamelijk geïnformeerd te worden over het vervangen van windmolens en de bouw van twee windturbines, werden wij overvallen met het plan van het Havenbedrijf om een distributiecentrum te bouwen op de Landtong.

Leve de Landtong is ontstaan als protest tegen de voorgenomen bouw van een distributiecentrum op de Rozenburgse Landtong; een onbetaalbaar mooi natuurgebied en is een (logisch) vervolg op de petitie en het Bordenbos.

Contact


stuur een mailbekijk op de kaart

.