Participatie 3.0? Of 3-0 achter?

Gepubliceerd: 10 februari 2021 | Bron: Persbericht 09-02-2021
Publicatie

Participatie 3.0? Of participatie 3-0 achter?!

In dit persbericht lezen we: “Bij het ontwikkelen van nieuwe windmolenprojecten gaat Rotterdam maximaal inzetten op participatie van omwonenden. Een van de projecten waar de nieuwe participatieaanpak al gebruikt wordt, is het windpark dat ontwikkeld wordt op de Landtong Rozenburg.”

Wij kijken hiervan op!
Want tijdens een ‘informatiebijeenkomst’ in september 2018, waarvan Rozenburg dacht geïnformeerd te worden over de repowering van de bestaande windmolens en de komst van nieuwe turbines, werd Rozenburg overvallen met het plan van het Havenbedrijf om een distributiecentrum te bouwen op de Landtong.

In december 2018 was er een tweede informatieavond. Op deze avond ging het voornamelijk over de repowering van de bestaande turbines, omdat repowering losstaat van de ontwikkeling van de nieuwe (extra) windmolens. Voor de extra windmolens zou een nieuwe procedure (aanbesteding) opgestart worden.
Op deze avond konden er vragen gesteld worden aan de medewerkers van de betrokken partijen over de repowering.
Van participatie van de aanwezigen was op beide avonden geen sprake, wel van informatie, zoals over het MER (milieueffectrapport).
Maar hoe ga je als burger om met deze informatie als je ook net geïnformeerd bent dat er een distributiecentrum zal gaan komen?!

Participatie is actieve deelname aan een proces in een vroegtijdig stadium.
Meedenken, meepraten, ideeën aandragen.
Participatie is niet informatie krijgen als er al besloten is en daar vragen over mogen stellen.
Heeft gemeente Rotterdam een andere definitie van participatie?

“Uitgangspunt in de Leidraad Windenergie is dat nieuwe windmolens worden neergezet op plekken met zo klein mogelijke negatieve impact voor omwonenden, en recreatie- en natuurgebieden.”
Er is ons verzekerd dat de 2 extra windmolens, meer worden het beslist niet is toegezegd, ingepast worden in het groen.
Hoe gaat inpassing van MEGA turbines er uitzien in zo’n klein natuurgebied??

De plannen krijgen we volgens toezegging te zien na de zomer.
De gemeente heeft het hier weer over ‘participatie’.

We zijn MEGA benieuwd!

Leve de Landtong!

Bronnen:
- Persbericht
- Leidraad Windenergie 14 januari 2021

Oude bron:
- Leidraad Windenergie 2016-2020

Confetti

Gepubliceerd: 24 december 2020


Om Rotterdam te helpen herinneren aan de toezegging dat het bestemmingsplan van de Landtong begin 2021 gewijzigd zal gaan worden, hebben we deze kaart naar alle wethouders, burgemeester en gemeenteraadsfracties gestuurd.

Wij willen u heel erg bedanken voor uw steun en hopen in 2021 eindelijk ons feestje te kunnen gaan vieren!

Leve de Landtong!

Publicatie
Publicatie
Publicatie

Update commissievergaderingen begroting 2021

Gepubliceerd: 29 oktober 2020

Gisterenavond tijdens de commissievergadering ‘Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit‘ hebben dhr. Koster (Leefbaar Rotterdam) en dhr. Segers-Hoogendoorn (CDA) alvast vragen gesteld aan wethouder van Gils en wethouder Kathmann over de grote zorgen die wij hebben: waarom is het groen blijven van de Landtong nog steeds niet geregeld?

Tegen onze verwachting in, antwoordde wethouder van Gils zeer geruststellend!

Om te voorkomen dat wij verkeerd interpreteren, hierbij het antwoord van wethouder van Gils geciteerd:

“Dan Rozenburg. En die vraag is gesteld meen ik door dhr. Koster maar ook dacht ik door dhr. Segers en ik meen nog iemand. De Landtong hebben we gezegd “we houden hem groen”. Dat betekent dat er iets van 10 of 11 hectare minder ontwikkeld kan worden als het bestemmingsplan wijzigt. We hebben gezegd “we gaan niet naar een officiële planschade procedure die heel lang duurt”. We zijn groot aandeelhouder van het Havenbedrijf en we gaan daar als partners mee om. Maar het moet wel netjes gebeuren. Er is een moratorium: er gebeurt niks heeft het Havenbedrijf beloofd met gebruik maken van dit bestemmingsplan. Dus de Rozenburgers kunnen daar gerust op zijn. We zijn op dit moment het pakket de waardebepaling van hoe moet je dat duiden en hoe verrekenen we dat met gesloten beurzen in nog een aantal andere dossiers die we hebben. Dat loopt niet stroef. Dat loopt voorspoedig. Afgelopen week hebben collega Kathmann en ik daar nog over gesproken en binnenkort staat het op de agenda met de algemeen directeur van het Havenbedrijf. Wij hopen voor het einde van het jaar Rozenburg duidelijkheid te geven en dat ze in ieder geval de rust hebben dat daar verder niks gaat gebeuren en de duidelijkheid komt. De definitieve pakket en de overdracht en dan het bestemmingsplan aanpassen, dat zal begin 2021 ter hand genomen worden.”


Zou het echt?
Dat zou zooooo fantastisch zijn!

Wethouder Kathmann heeft gisterenavond niet geantwoord. Dat is vrij logisch, want we staan officieel vandaag pas op de agenda van de commissievergadering Veiligheid en Bestuur. En ook dat is best bijzonder, want officieel waren we te laat met inspreken! De bereidheid en inspanning is er dus echt, bij zowel de raadsleden als het college.

De vergadering start om 14:00 uur en is voor iedereen te volgen via deze link.
Het zal een lange zit worden.

Laten we hopen dat de antwoorden van wethouder Kathmann net zo geruststellend zijn!

Leve de Landtong!

Gedicht aan wethouder Kathmann

Gepubliceerd: oktober 2020
Publicatie

Een betrouwbare overheid voegt daad bij het woord

Beste wethouder Kathmann,

Het duurt al even, het duurt al een tijd.
We hopen een groen antwoord te krijgen, dat is een feit.
Een blijvend groene Landtong is wat we graag willen,
geen bebouwing, niet nog meer natuur verspillen.

Het duurt al even, het duurt al een tijd.
Gesteund door de gemeenteraad voeren wij deze strijd.
Ons geduld wordt lang op de proef gesteld,
maar we gaan ervan uit dat ons goed nieuws wordt verteld.
Want deze groene parel in dit drukke havengebied,
is uniek en onvervangbaar, iets wat u toch ook wel ziet?!

Het duurt al even, het duurt al een tijd.
De lang verwachte herziening die ons bevrijdt.
Bevrijd van potentiële bebouwing in ons groen,
een kleine wijziging in het bestemmingsplan,
laten we dit gewoon met z’n allen doen.

Beste wethouder Kathmann,
Gun ons alsjeblieft deze 10 hectare natuur.
1300 hectare vernietigd voor de haven,
was al veel te duur!

Het duurt te lang, het is de hoogste tijd.
Geef de Landtong van Rozenburg dit stukkie zekerheid.
Geen verrassingen meer,
geen bebouwing in onze unieke natuur,
welke afkoopsom is hiervoor te duur?

Leve de Landtong!

Poep en Troep actie

Gepubliceerd: 26 juli 2020 | Initiatief van: Rien | I.s.m. de Anti Troep Groep


Onlangs kregen we het verzoek of we een flyer konden maken vanwege o.a. de poep-troep op de Landtong. Bij flyers dachten wij in eerste instantie juist aan troep, omdat flyers vaak op straat belanden… Maar gelukkig bestaat er ook groeipapier met een zomerbloemen zadenmix!

Rien: heel erg bedankt voor je verzoek en veel succes met flyeren! Als deze eerste oplage op is, dan maken we met liefde nog een oplage voor je. Je bent een topper!

Publicatie

"Wat men bewonderd, blijft bestaan"

Gepubliceerd: 1 juli 2020 | Initiatief van: Lydia | Bron: biobelevenis.nl


Terwijl we nog steeds in afwachting zijn van wat er uit de gesprekken tussen het College en het Havenbedrijf zal gaan komen, delen we graag dit prachtige (beeld)verhaal over onze Landtong, geschreven en gefotografeerd door Lydia Rensink.

Via biobelevenis.nl kunnen de foto's in het verhaal uitvergroot worden.

Leve de Landtong!

Publicatie

Steun ons!

November 2019
Ongevraagd advies

De ritjes naar Rotterdam... De postzegels voor alle brieven... Enveloppen, etiketten, papier en inkt... Posters... Belkosten... Website... Notaris... KVK...
Alles kost geld. En dat begint toch aardig op te lopen. Sinds vorige week is de betaalrekening van de stichting een feit.

Wie wil doneren kan het bedrag over maken naar IBAN: NL18INGB0008313275
t.n.v. Stichting Leve de Landtong
onder vermelding van ‘donatie’


We verzoeken u beleefd om niet minder dan € 5,- over te maken.

#groenebelofte
Donaties zullen NIET gebruikt worden om de portemonnee van het bestuur te vullen. Onze penningmeester zal de balans en staat van baten en lasten verzorgen na afloop van het boekjaar. Elke euro willen we besteden aan het behoud van het groen op onze -nu nog- prachtige Landtong.

IMPRESS THE KATHMANN

(Op of voor) 6 november 2019 | Initiatief: Stichting Leve de Landtong
Foto Leve de Landtong

IMPRESS THE KATHMANN

Woensdag 6 november (als de meeste scholen staken!) komt wethouder Kathmann naar Rozenburg om met de gebiedscommissie én directie van het Havenbedrijf in gesprek te gaan over het groen op onze prachtige Landtong.

We weten niet hoe laat het overleg plaats zal vinden.
Om er zeker van te zijn dat ze haar post meeneemt, lijkt het ons een goed idee om ervoor te zorgen dat de kaarten maandag of uiterlijk woensdagochtend in de stadswinkel afgegeven worden.

Dit kan bij de bode, hij of zij staat meestal bij de ingang klaar om bezoekers te vragen waarvoor ze komen. We hopen dat de bode het verschrikkelijk druk krijgt met het aannemen van alle kaarten!

IMPRESS THE KATHMANN
En herinner haar (bijvoorbeeld) aan de toezegging -van zowel de gemeenteraad als het college- om de Landtong groen te willen houden!
Of vraag (bijvoorbeeld) om een wijziging van het bestemmingsplan.


Een persoonlijke boodschap aan wethouder Kathmann: voor het groen, voor onszelf en bovenal voor onze kinderen!DIT IS ER AAN DE HAND!!

Gepubliceerd: 19 oktober 2019
Foto Leve de Landtong

Stichting Leve de Landtong is VOOR walstroom.
Maar CO2 reduceer je NIET door bomen te kappen!
En haastige spoed is zelden goed…

Wat is het jammer dat de gebiedscommissie ons niet heeft uitgenodigd voor het ‘besloten’ gesprek tussen hen, wethouder Bonte, het Havenbedrijf, Eneco en Heerema afgelopen woensdag 16 oktober.

De gebiedscommissie heeft zich, naar ons idee, ONDER DRUK laten leiden door ‘angst’. Zie persbericht van de gebiedscommissie.

Het gesprek van 16 oktober had DEZELFDE toon als het gesprek aan de Thialf op 10 oktober. Aan de Thialf hielden we, Leve de Landtong én gebiedscommissie, goed voet bij stuk. Ook de gebiedscommissie gaf aan waarom we deze geplande ontwikkeling terecht mogen wantrouwen:


Over participatie aan de Thialf op 10 oktober kon niet gesproken worden, maar we waren wel één team, met één taak.

En dan… Afgelopen woensdag 16 oktober, ONDER DRUK en zonder Stichting Leve de Landtong en Rozenburgers, voelde de gebiedscommissie zich gedwongen om akkoord te gaan met de walstroom voorziening zoals gepresenteerd door het Havenbedrijf (en Eneco). Er is niet eens meer gesproken over een betere locatie, waarvoor geen bomen gekapt hoeven te worden en waardoor de buizerd en zwaluwen geen hinder zullen ondervinden.

Want het werd wederom zo gebracht: “Wanneer nu niet zou kunnen worden ingestemd met deze locatie zou het gehele project dreigen te stranden.” Waar is het mogelijk stranden van het walstroom project op gebaseerd? Is dat nu al eens een keertje écht duidelijk? De gebiedscommissie had helemaal nergens mee akkoord hoeven gaan! Ze heeft namelijk alleen een adviserende rol.

Wethouder Bonte heeft tijdens de actualiteitenvergadering van 10 oktober jl. als ‘bikkelharde voorwaarde’ gesteld om de subsidie van 2 miljoen euro alleen te verstrekken als de inpassing van de walstroom installatie op een goede manier gebeurt, dat dat het groene karakter van de Landtong niet mag aantasten en dat daarbij de gebiedscommissie EN de Rozenburgers optimaal betrokken moeten worden.

Op de vooravond van het gesprek op 16 oktober, heeft de gebiedscommissie -tijdens het inspreken bij de begroting aan de Coolsingel- om nog een voorwaarde gevraagd: niet alleen participatie wat betreft de inpassing, maar ook draagvlak van de bewoners van Rozenburg, te meten via o.a. een meningspeiling. Hierbij, stelde de gebiedscommissie, is het onontbeerlijk dat onderzoeksrapporten openbaar te vinden zijn.

Slechts EEN PAAR UURTJES LATER besluit de gebiedscommissie zelf dat zij het draagvlak voor de bevolking is. Ze zijn daarbij helemaal vergeten wie er op 18 mei jl. met 1.200 man hebben geprotesteerd TEGEN bebouwing midden in het natuurgebied.

We zijn zwaar teleurgesteld in deze gang van zaken.
Wij proberen te voorkomen dat er gebouwd gaat worden midden in het natuurgebied. Het Havenbedrijf schendt WEDEROM afspraken door participatie met Rozenburgers niet serieus te nemen en WALST gewoon over ons heen.
WALSTSTROOM.

De gebiedscommissie sluit haar persbericht af met: “Daarbij spreken we de verwachting uit dat dit zich zal uitbetalen in een verder onaangetaste Landtong, zodat dit gebied behouden blijft voor de Rozenburgers als natuur- en recreatiegebied.”

Wij weten inmiddels dat wethouder Bonte heeft aangegeven dat het walstroom project los staat van de toekomst van de Landtong. Walstroom is GEEN VRIJBRIEF voor verdere ontwikkeling van de Landtong en het zal verdere ontwikkeling niet voorkomen.

Wij zullen blijven strijden, net als met het geplande distributiecentrum, om een unieke groene uitvalsbasis te kunnen blijven bieden aan mens en dier, te midden van de drukke haven en industrie. VOOR HET GROEN EN VOOR ONZE KINDEREN!

Wij zijn VOOR walstroom.
Op een andere locatie.


LEVE DE LANDTONG!


Stichting Leve de Landtong is een feit

20 september 2019 | Initiatief van: Marijke, Sandra, Thea, René en Else


3 x HOERA!
Sinds vandaag is Stichting Leve de Landtong een feit!


Nu kunnen we de koe bij de horens vatten. En dit bedoelen we natuurlijk niet dieronvriendelijk. Een uitgebreider nieuwsbericht over de stichting en het bestuur volgt later dit weekend, tot snel dus.

Marijke Sonneveld-Dijkman ondertekent de notariële akte.
Foto: Sandra van Dop.

De eerste set kaarten overhandigd aan woordvoerders van het Havenbedrijf

29 augustus 2019 | Initiatief van: Vrienden van de Landtong

Foto Leve de Landtong

De eerste set ansichtkaarten van fotowedstrijd Beleef de Landtong is tijdens de gebiedscommissie vergadering overhandigd aan woordvoerders van het Havenbedrijf.

Aanvankelijk dachten wij dat Heerema een presentatie kwam geven over de walstroom. Het was echter het Havenbedrijf zelf die presenteerde.

Tot onze schrik heeft het Havenbedrijf het plan om de noordkant van de Noordzeeweg te gebruiken voor het plaatsen van een E-house en 5 Trafo’s. Midden in de begrazingsweide; tussen de buizerd en de zwaluwenwand. Dit in tegenstelling tot de locatie die Heerema enkele maanden geleden zelf gepresenteerd heeft, namelijk aan de zuidkant van de Noordzeeweg.

Afmetingen voor het E-house en de 5 Trafo’s uit de presentatie van het Havenbedrijf:
1 x 16m (l) x 9m (b) x 5.5 m (h)
2 x 4.8m (l) x 2.8m (b) x 5.8 m (h)
2 x 4.8m (l) x 2.8m (b) x 4.7 m (h)
1 x 1.8m (l) x 1.2m (b) x 1.8 m (h)

“Financiën is één van de redenen voor deze voorkeurlocatie. De eerste locatie is veel duurder.”

Maar Leve de Landtong heeft een lange adem!
Wij sloten tenminste positief af; een prachtige serie kaarten waarvoor ze niet eens 5 euro hoefden te betalen! Niets staat vast. Niks is definitief. Werk aan de winkel.

#levedelandtong


Bordenbos verplaatsen

13 juli 2019 | Initiatief van: Landtong-liefhebbers | Foto’s door: Dennis en Marijke


Bedankt voor jullie hulp lieve landtong-liefhebbers!

Vanmorgen hebben we het bordenbos verplaatst naar de andere kant van de Noordzeeweg. Op deze manier laten we weer goed zien hoe zorgzaam we met het (borden)bos op de landtong om willen gaan. De werkzaamheden aan de openbare verlichting kunnen zonder oponthoud voor Havenbedrijf Rotterdam plaatsvinden.

Foto Leve de Landtong
Foto Leve de Landtong
Foto Leve de Landtong
Foto Leve de Landtong
Foto Leve de Landtong
Foto Leve de Landtong
Foto Leve de Landtong

Demonstratie

18 mei 2019 | Organisatie: team Leve de Landtong
Eerdere info: pagina demonstratie


Ongeveer 1200 Landtong-liefhebbers kwamen zaterdag 18 mei demonstreren op het protestveld voor het EIC tegen de voorgenomen bouw van een distributiecentrum op de Rozenburgse Landtong.

Els ’t Hooft, bewoner van Rozenburg, sprak onder andere over de grote impact van grijze blokkendozen op de omringende natuur en de bewoners van Rozenburg. Lees hier haar inspreektekst.

Rien Vreugdenhil, bewoner van Rozenburg, gaf kort en krachtig aan dat de bouwplannen van Rotterdam en het Havenbedrijf niet door moeten gaan:
Dagelijks fiets ik ’s morgens richting de Landtong.
Met 5 minuten ben ik op de Landtong.
Elke dag is het weer anders!
Weer vreemde vogels gespot.
Weer andere boten in het Calandkanaal.
Het groen wat elke dag groener wordt.
Het gras wat groeit.
De bomen die je ziet groeien.
Nieuwe gezichten zie je komen.
Mensen die ouder worden.
Het is elke dag wat anders.
Oproep naar het havenbedrijf!
Laten we het houden zo elke dag wat anders.


Matthijs Lievaart, opgegroeid op Rozenburg, hield een inspirerend betoog over de noodzaak van ruige natuur voor kinderen en de broodnodige rust die mensen hier ervaren. Lees hier zijn inspreektekst.

De organisatie is blij en dankbaar voor alle mensen die met een positieve sfeer hebben gedemonstreerd. Er is duidelijk aan Rotterdam en het Havenbedrijf getoond dat bebouwing op de Landtong niet gewenst is en dat dit slechte plan van tafel moet.

Als Rotterdam slim is, was dit de eerste en ook de laatste demonstratie die nodig is. Mocht Rotterdam niet zo slim zijn; de organisatie broedt momenteel alweer op nieuwe acties en protesten.

Foto Leve de Landtong

Klik hier voor meer foto’s van de demonstratie.

Foto Leve de Landtong
Foto IVN - Leve de Landtong

Het IVN organiseerde na afloop van de demonstratie een fluistertocht door een prachtig stukje natuur. Hartelijk dank vrijwilligers!


Drone beelden! De strijd om het behoud van een mooi stukje natuur de Landtong Rozenburg

02 mei 2019 | Initiatief van en gemaakt door: Hans, uit Maassluis

Landtong Protest Song

29 april 2019 | Initiatief van: WC Heroes

De Landtong moet groen blijven!

25 april 2019 | Initiatief van: Anja - Anti Troep Groep Rozenburg

Protestlied

19 april 2019 | Het Protestlied is geschreven en gespeeld door: Matthijs

In de Rotterdamse haven,
tussen Hoek en Rotterdam
Ligt een heel klein prachtig dorpje,
dat in de verdrukking kwam

Rozenburg, zo heet dit plaatsje,
‘t mooie eiland van weleer
Landerijen, boerderijen,
het natuurgebied de Beer

Opgeofferd deze parel,
opgeslokt door Rotterdam
Wat nog restte was de landtong,
gelegen tussen pijp en vlam.

Groene parel in de haven,
mooiste rafelrand van ‘t land
Mag niet ook nog eens verdwijnen,
kom in actie hand in hand

Inspreektekst voor de Commissie Veiligheid en Bestuur in Rotterdam

18 april 2019 | Bron: Raadsinformatie Rotterdam, door Else:


Ik ben Else ’t Hooft en ik woon in een kleine kern. Ik woon op Rozenburg. Een dorp in de gemeente Rotterdam, midden tussen havens en industrie.

Het is verheugend om te lezen in het uitvoeringsprogramma Kleine Kernen dat de Landtong van Rozenburg veel kansen biedt voor recreatie en toerisme. De Landtong heeft veel potentie als publiekstrekker. Dit weten de Rozenburgers al heel lang.
De Landtong is populair als natuur– en recreatiegebied voor alle Rozenburgers, van jong tot oud. Het is het enige natuurgebied op Rozenburg en er wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. Er wordt gewandeld, gefietst, gereden met scootmobiels, gestruind onder leiding van natuurgidsen en fotografen maken er de mooiste plaatjes, zowel van dieren en planten als van de scheepvaart op het Scheur en het Calandkanaal.

Er is een populaire Facebookpagina voor vrienden van de Landtong met meer dan 700 volgers en dagelijks worden hier foto’s en ervaringen geplaatst. Je ziet er buizerds, oeverzwaluwen nestelen in een zwaluwenwal, er is een waterral (beschermde vogel) gesignaleerd en gefotografeerd, het is een van de vlinderrijkste gebieden van Zuid-Holland en er groeien prachtige planten, zoals bijenorchis en moeraswespenorchis.

Als je vanaf het dorp naar de Landtong fietst of wandelt kom je over een oud dijkje (Zanddijk) of over de Boulevard en eenmaal op de Landtong heb je aan weerszijden een prachtig weids uitzicht over het Scheur (Nieuwe Waterweg) en het Calandkanaal.

Het Havenbedrijf Rotterdam wil een attractieve, duurzame en groene regio. De vitaliteit en de leefbaarheid van de kleine kernen moet vergroot worden, aldus het Havenbedrijf. Het Havenbedrijf wil graag met alle mogelijke partners samen aan de transitie van de haven en een attractieve leefomgeving werken.

Mooier kan het niet, denk je, maar de Rozenburgers zijn ongerust en boos over de plannen van het Havenbedrijf om juist op het enige stukje natuur dat er nog is een distributiecentrum van meer dan 20 voetbalvelden groot te laten bouwen. Dit zou komen aan het begin van de Landtong en weg is dan het weidse uitzicht over het Calandkanaal en kijken natuurliefhebbers en recreanten tegen grote grijze blokkendozen aan. Wat gaat dit betekenen voor de dieren? De buizerds en zwaluwen worden waarschijnlijk verdreven.

Een distributiecentrum betekent veel vrachtwagens met CO2 uitstoot, fijnstof hebben we al genoeg op Rozenburg, het betekent lawaai en verkeersproblemen, want er is een smalle weg van de Landtong naar de A15. De aan- en afvoerwegen zullen aangepast moeten worden. Dit vinden Rozenburgers niet duurzaam, niet groen en niet attractief, integendeel, het verpest onze woon- en leefomgeving en is in strijd met waarvoor het havenbedrijf staat.

Waarom moeten deze blokkendozen per se op de Landtong komen? De haven is belangrijk voor een goed draaiende economie, dat weten Rozenburgers als geen ander, maar niet ten koste van alles. Er zijn vast andere mogelijkheden om deze loodsen te plaatsen.
Deze plannen hebben een grote impact op de Rozenburgers. Er is een petitie gestart met inmiddels al meer dan 1540 handtekeningen. Televisieprogramma’s en het radioprogramma Vroege Vogels hebben hier al aandacht aan besteed.

De vraag is: Waarom hier, in het kleine en enige natuur– en recreatie gebied van meer dan 12.000 Rotterdammers, want dat zijn wij Rozenburgers.

De oproep aan het Havenbedrijf is “DOE DIT NIET”.

De oproep aan de gemeenteraad van Rotterdam is: “Help de Rozenburgers om dit gebied te behouden zoals het nu is”.

Petitie

Gestart: 15 oktober 2018 | Initiatief van: Yvon en Lianne


“Geen nieuwe bebouwing op onze landtong - handen af van onze natuur in Rozenburg.”

Open de petitie in een nieuw venster.

Contact


stuur een mailbekijk op de kaart

.